. Taules
Torna a la meva pàgina

Exemple de taules

Exemple de taula
Alumno Nota
Pepe 7,65
María 8,54
Jordi 5,55Ingresos
2012
Enero
100€
20€
Febrero
75€


Ingresos
2012
Enero 1 100€
2 50€
Febrero 75€
Ingresos
2012
Enero
100€
20€
Febrero
75€
Ingresos
2012
Enero 1 100€
2 50€
Febrero 75€